O nagradi

Namen Evro-sredozemske literarne nagrade PONT

Evropsko in sredozemsko literarno nagrado PONT (v nadaljevanju literarna nagrada Pont) podeljujeta ZRS Koper in Založba Beletrina s finančno podporo Mestne občine Koper, morebitnih drugih lokalnih skupnosti in sponzorjev ter ob sodelovanju različnih kulturnih organizacij.

Nagrada je nastala na osnovi zbirke medkulturne književnosti Pont Annales, ki izhaja pri Znanstveni založbi Annales ZRS Koper, pri čemer se je koncept literarne nagrade Pont in nove istoimenske zbirke v sozaložništvu Beletrine in Annales ZRS Koper pomembno nadgradil in razširil.

Ime nagrade izhaja iz izraza pont, ki v sodobni francoščini in valižanščini pomeni most, obenem je to bilo ime grškega predolimpijskega boga morja in ime regije ob Črnem morju, ki se je v stari grščini oz. latinščini imenovalo Pontos Euxeinos/Pontus Euxīnus  – Gostoljubno morje.

Gostoljubje, ki ga omogočata širina in brezmejnost morja, bo določalo tudi literarno nagrado Pont, zato je njen namen trojen:

 1. Namen nagrade je dati težo poetikam, ki so usmerjene v preseganje meja in iskanje mostov med različnimi družbenimi skupinami, kulturnimi in verskimi skupnostmi. Nagrada se podeljuje za izjemne dosežke na področju književnosti, ki je posebej senzibilna za vprašanja potreb ljudi iz različnih, tudi marginalnih družbenih skupin in se s posebno občutljivostjo dotika tem, povezanih z nekdanjimi ali novodobnimi kulturnimi stiki.
 2. Nagrada želi dvigati splošno zavest za vprašanja medkulturnega razumevanja v najširšem smislu in opozarjati na medkulturnost, medgeneracijskost in družbeno solidarnost kot na visoko etične in obenem tudi povsem pragmatične vrednote.
 3. Koper in celotna Slovenska Istra sta kot del Sredozemlja že od nekdaj takšen prostor kultur v stiku, zato je namen nagrade tudi dvigati prepoznavnost mesta Koper, njegove zgodovine in kulture, v slovenskem in mednarodnem prostoru. Obenem nagrada bogati kulturno ponudbo mesta in širše regije.

Oblika nagrade

Nagrada se podeljuje slovenskim, evropskim in sredozemskim književnim ustvarjalcem/-kam iz Evrope in Sredozemlja. Nagrada obsega: finančno nagrado, (do enomesečno) ustvarjalno bivanje v mestni občini Koper, aktivnosti in dogodke, povezane z nagrado in izdajo novega dela (slovenskega izvirnika ali prevoda v slovenščino) v literarni zbirki Pont, ki izhaja v sozaložništvu založbe Beletrina in založbe Annales ZRS Koper.

Nagrada se podeljuje enkrat letno, bodisi v spomladanskem bodisi v jesenskem času po naslednjih korakih:

 • zasnova in izbor nagrajencev: do 21. marca (svetovnega dneva poezije) ali do 26. septembra 2021 (svetovnega dneva jezikov),
 • podelitev nagrade: predvidoma v času med 23. aprilom (svetovni dan knjige) in 15. majem (občinskim praznikom MOK) ali predvidoma v času med 13. novembrom 2021 (mednarodnim dnevom prijaznosti) in 21. novembrom (svetovnim dnevom pozdrava),
 • rezidenca: v času od aprila do julija ali od oktobra do decembra.

Za zgoraj opisane dosežke se z istim namenom podelijo tudi 3 listine – štipendije, ki obsegajo (do enomesečno) ustvarjalno bivanje v Kopru, in sicer:

 • perspektivnemu slovenskemu ali tujemu književnemu ustvarjalcu/-ki,
 • književnemu prevajalcu/-ki,
 • priznanemu strokovnjaku s področja jezika in književnosti.

Listina – štipendija se podeljuje po naslednjih korakih:

 • izbor štipendistov: do 21. marca (svetovnega dneva poezije) ali do 26. septembra 2021 (svetovnega dneva jezikov),
 • podelitev listine – štipendije z rezidenco: v času od aprila do julija ali od oktobra do decembra.